06 6       เป็นฟิล์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจต่าง ๆ ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี ใช้สำหรับปูพื้น หุ้มเสาคอนกรีตหลังการแกะแบบ สำหรับธุรกิจก่อสร้าง ใช้สำหรับ ปูพาเลทเพื่อความสะอาด หรือใช้ได้ตามความต้องการทั่วไป

 

 

 

 

 

ภาพสินค้าตัวอย่าง