Print

01 1           เป็นฟิล์มที่มีลักษณะใส บางแต่เหนียว สามารถป้องกันฝุ่น ความชื้น และป้องกันสินค้าเลื่อนหลุดจากพาเลท เมื่อใช้พันพาเลทแล้วยัง สามารถมองเห็นสินค้าได้ มีหลากหลายขนาด ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของน้ำหนักพาเลท เพื่อบริหารต้นทุนของท่านได้อย่างดีที่สุด สามารถใส่สารป้องกันไฟฟ้าสถิต สารป้องกันสนิม สารกัน UV เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และความต้องการดูแลพิเศษเฉพาะตัว ทำหน้ากว้างได้ขนาดตั้งแต่ 50 mm – 1800 mm โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าดังนี้

BaBy Roll – เป็นฟิลม์ยืดที่มีขนาดตั้งแต่ 500 mm ลงมา โดยสามารถตัดได้หน้ากว้างเล็กสุดที่ 50 mm ใช้สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก หรือเป็นรูปทรงโดนัท เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพันสินค้า

Hand Roll – เป็นสินค้าที่มีขนาดหน้ากว้าง 500 mm ใช้แรงคนในการพันสินค้า สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกขนาด มีความคล่องตัว สามารถพันสินค้าได้แม้ในที่แคบ หรือทุก ๆ สถานที่ ที่ต้องการใช้งาน

Machine Roll  - เป็นสินค้าที่มีขนาดหน้ากว้าง 500 mm ใช้เครื่องจักรในการดึงฟิล์ม ซึ่งฟิล์ม ชนิดนี้ จะมีความเหนียวพิเศษ เพื่อรองรับแรงการดึงฟิล์มของเครื่องจักร เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการพันพาเลท

หนา(ไมคอน)
กว้าง(ซม.)
ยาว(เมตร
15
50
300
15
50
500
17
50
300
17
50
500
20
50
300
20
50
500
20
50
1800

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพสินค้าตัวอย่าง