Print

05 5        เป็นฟิล์มหดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย มีลักษณะฟิล์มใสพอประมาณ รับน้ำหนักได้ดีและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ทนต่อความเป็นกรด เป็นด่าง เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องการรับน้ำหนัก เช่น บรรจุขวดน้ำขนาดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง

 

 

 

 

ภาพสินค้าตัวอย่าง